Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst World Wide Wannahaves ten aanzien van de website www.worldwidewannahaves.nl je op het volgende:

De website, World Wide Wannahaves nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van World Wide Wannahaves. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van World Wide Wannahaves. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door World Wide Wannahaves met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. World Wide Wannahaves behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van World Wide Wannahaves, welke geen eigendom zijn van World Wide Wannahaves, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van World Wide Wannahaves. Hoewel World Wide Wannahaves uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. World Wide Wannahaves doet haar uiterste best de ‘altijd’ prijzen zo lang mogelijk gelijk te houden, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten.